Hymn Przedszkola Miejskiego Nr 12  im. Własysława Szafera w Toruniu

Hej przyrodo wędruj z nami,
Z dwunastki z przedszkolakami
Pokaż rzeki i strumyki
Barwy kwiatów, zapach traw.
Ref. Niech świeci nam słońce
Uśmiecha się zemia
I ptaki śpiewają
Radość światu ogłaszają
Hej przyrodo prowadź nas
Poprzez góry, lasy pola
Ukaż tęczę swoich barw
Zanieś radość do przedszkola.
Ref. Niech świeci nam słońce...